Dat kan,

maar meestal komt het CLB in actie omdat verschillende deskundigen (de leraar, zorgbegeleider op school, CLB-medewerker, directeur) zich zorgen maken om uw zoon of dochter. Het is dan in het belang van je kind dat er zo snel mogelijk iets gebeurt. 

Vanaf het moment dat je kind twaalf jaar is en bekwaam genoeg om te beslissen, kan het zelf ook de begeleiding weigeren. Als je kind weigert kan het CLB er wel voor kiezen om toch met jou te werken als dat nodig en zinvol blijkt.