Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim.

Je kunt dus in vertrouwen bij hem terecht. Soms moet hij met die informatie nieuwe stappen zetten en andere hulpverleners inschakelen. Hij geeft dan de informatie na overleg met jou of je kind (als het 12 jaar oud is) door. 

Het CLB houdt van elke leerling een dossier bij en geeft op school enkel informatie en tips die de leraar nodig heeft om je kind goed te begeleiden.