Voor de meeste problemen lichten de school en het CLB de ouders wel in.

Ouders zijn immers de belangrijkste partners om problemen te helpen aanpakken en oplossen. 

Het CLB kan ook contact met jou opnemen omdat een leraar of je kind zelf bij het CLB een probleem heeft aangekaart. Voor een begeleiding is er de toestemming van de ouders nodig (voor een kind jonger dan 12 jaar) of de toestemming van de leerling zelf (vanaf 12 jaar en als zij/hij bekwaam genoeg is om te beslissen). Als het kind weigert, zal het CLB motiveren en aansturen tot overleg met hun ouders en er eventueel voor kiezen om toch met jou te werken als dat nodig en zinvol blijkt. 

Enkel in heel uitzonderlijke gevallen werkt het CLB zonder de toestemming van de ouders, bijvoorbeeld bij een vermoeden van kindermishandeling thuis.