Je kan met je vragen en problemen altijd zelf aankloppen bij de CLB-medewerker.

Je kan dit ook eerst samen met de leraar op school bekijken. Misschien kan die helpen of weet hij een antwoord. 

Soms nemen de leraren contact op met het CLB omdat ze zich zorgen maken over een leerling. En soms neemt het CLB ook zelf initiatief. Als je kind spijbelt, bijvoorbeeld. Of bij besmettelijke ziekten op school.