CLB Brugge(n) heeft een procedure (stappenplan) om zo snel en efficient mogelijk de school bij te staan in een crisissituatie. 

* Tijdens de openingsuren van het CLB kan de school zich telefonisch melden bij het onthaal van het CLB.

* Het CLB heeft niet de omkaderingsmogelijkheden voor een permanentiedienst na de openingsuren. 

 

Bij een bemettelijke ziekte kan de Dienst Infectieziektebestrijding van de Vlaamse Gemeenschap bereikt worden op het nummer 

02 512 93 89 

De Dienst Infectieziektebestrijding kan een verantwoordelijke van CLB Brugge(n) contacteren.