De arts en de verpleegkundige schrijven alles op. Dit papier is voor je ouders.

Je krijgt dit papier in een omslag van je leerkracht. Soms wordt het naar thuis opgestuurd. 

Niemand anders weet dus de uitslag van het onderzoek. Als je bijvoorbeeld een afwijkend kleurenzicht hebt of je hoort tijdelijk minder goed en zit beter vooraan in de klas, is het belangrijk dat je leerkracht op de hoogte is. De arts of verpleegkundige zal je dit vooraf vertellen.