De inentingen worden aangeboden volgens het door de hoge gezondheidsraad erkende schema. 

Vaccins worden soms gegeven tijdens een medisch onderzoek, maar kunnen ook op school gegeven worden, los van een consult. 

In het eerste leerjaar van de lagere school wordt de prik tegen kroep, klem, kinkhoest en kinderverlamming aangeboden. In het vijfde leerjaar het prikje tegen mazelen, dikoor en rode hond. In het eerste middelbaar volgen de twee spuitjes tegen hepatitis B en in het derde middelbaar de herhaling tegen klem, kinkhoest en kroep. 

Soms wordt er ook een vaccinatiecampagne opgesteld en krijgen ook leerlingen uit andere leerjaren een spuitje.