Voor het preventief medisch onderzoek wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen.

We vragen dit om het onderzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. Vul de vragenlijst nauwkeurig in samen met jouw ouders. De vragenlijst bezorg je onder gesloten omslag terug via de school. De inlichtingen die ons gegeven worden zijn vertrouwelijk.

 

Leerlingen van het derde secundair

Als leerling van het derde secundair willen we je bewust maken van jouw eigen verantwoordelijkheid. Daarom vragen we niet aan je ouders om een vragenlijst in te vullen. We laten je zelf een vragenlijst invullen net voor het onderzoek. Jouw vragenlijst wordt vertrouwelijk behandeld en valt onder het beroepsgeheim waar ook jij als jongere recht op hebt.

Als je ouders een vraag willen stellen of een opmerking willen maken, kunnen ze dit doen via een briefje dat je mee krijgt enige tijd voor het onderzoek. Via mail en telefoon zijn we ook bereikbaar.