In de lagere school ga je naar het medisch onderzoek in het CLB in de tweede kleuterklas en in het vijfde leerjaar.

In de eerste kleuterklas, het eerste en derde leerjaar is er ook een beperkt medisch onderzoek, maar dit gebeurt meestal op school. 

In het eerste en derde jaar secundair onderwijs is er een medisch onderzoek in het CLB.