Ja, het medisch onderzoek is verplicht. 

De onderzoeken gebeuren op vastgelegde tijdstippen en zijn aangepast aan de leeftijd. Zo worden niet alleen beginnende aandoeningen of ziekten tijdig opgespoord, maar wordt groei en ontwikkeling opgevolgd. De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich schriftelijk via een aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs, verzetten tegen het uitvoeren van een consult door een bepaalde arts van het CLB. In dit geval wordt het consult uitgevoerd door: 

• ofwel een andere arts van hetzelfde CLB;

• ofwel door een arts van een ander CLB naar keuze;

• ofwel door een huisarts.

De persoon die verzet heeft aangetekend, is verplicht de consulten te laten uitvoeren binnen een termijn van negentig dagen vanaf de datum waarop de aangetekende brief werd verzonden of vanaf de datum die op het ontvangstbewijs werd vermeld. De kosten voor een consult dat niet wordt uitgevoerd door een arts van het CLB, zijn ten laste van de betrokkene. Als het consult niet wordt uitgevoerd door een arts van het CLB dat de school begeleidt, bezorgt de arts die het onderzoek uitvoerde de bevindingen, volgens het voorziene model, binnen de vijftien dagen aan de arts van het CLB waarbij de school is aangesloten.