Ja, het medisch onderzoek is verplicht. 

Lees meer...

In de lagere school ga je naar het medisch onderzoek in het CLB in de tweede kleuterklas en in het vijfde leerjaar.

Lees meer...

Het onderzoek is verschillend volgens de leeftijd. 

Lees meer...

Voor het preventief medisch onderzoek wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen.

Lees meer...

Je komt in je ondergoed voor het onderzoek bij de verpleegkundige. 

Lees meer...

Je bent ongeveer 10 minuten bij de schoolarts en ongeveer 10 minuten bij de verpleegkundige.

Lees meer...

Uiteraard mag je dat doen. 

Lees meer...

Dan ga je als je terug genezen bent best naar de schooldirectie en je vraagt wat je moet doen. 

Lees meer...

Dan spreek je best met je schooldirectie of je leraar af hoe je dit oplost. 

Lees meer...

De inentingen worden aangeboden volgens het door de hoge gezondheidsraad erkende schema. 

Lees meer...

Ja, dat mag. 

Lees meer...

De arts en de verpleegkundige schrijven alles op. Dit papier is voor je ouders.

Lees meer...

Na het onderzoek wordt er een brief opgemaakt met de resultaten. Die brief is bedoeld voor jou en je ouders. 

Lees meer...

 CLB Brugge(n) heeft een procedure (stappenplan) om zo snel en efficient mogelijk de school bij te staan in een crisissituatie. 

Lees meer...

Je kan met je vragen en problemen altijd zelf aankloppen bij de CLB-medewerker.

Lees meer...

Voor de meeste problemen lichten de school en het CLB de ouders wel in.

Lees meer...

Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim.

Lees meer...

Dat kan,

Lees meer...

Een intelligentieonderzoek is een heel speciaal onderzoek en vergt veel tijd.

Lees meer...

Wil je je kind inschrijven in een school van het Nederlandstalig onderwijs?

Lees meer...

De overheid wil dat alleen leerlingen die het echt nodig hebben, naar het buitengewoon onderwijs gaan

Lees meer...