Ja, het medisch onderzoek is verplicht. 

Lees meer: Is een medisch onderzoek verplicht?

In de lagere school ga je naar het medisch onderzoek in het CLB in de tweede kleuterklas en in het vijfde leerjaar.

Lees meer: Wanneer moet ik naar het medisch onderzoek?

Het onderzoek is verschillend volgens de leeftijd. 

Lees meer: Wat gebeurt er tijdens een medisch onderzoek?

Voor het preventief medisch onderzoek wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen.

Lees meer: Moet een vragenlijst ingevuld worden?

Je komt in je ondergoed voor het onderzoek bij de verpleegkundige. 

Lees meer: Moet ik mijn kleren uitdoen tijdens het medisch onderzoek?

Je bent ongeveer 10 minuten bij de schoolarts en ongeveer 10 minuten bij de verpleegkundige.

Lees meer: Hoe lang duurt een medisch onderzoek?

Uiteraard mag je dat doen. 

Lees meer: Mag ik zelf iets zeggen of vragen aan de arts?

Dan ga je als je terug genezen bent best naar de schooldirectie en je vraagt wat je moet doen. 

Lees meer: Wat als ik ziek ben op de dag van het medisch onderzoek?

Dan spreek je best met je schooldirectie of je leraar af hoe je dit oplost. 

Lees meer: Wat als ik te laat op school ben de dag dat we naar het CLB gaan?

De inentingen worden aangeboden volgens het door de hoge gezondheidsraad erkende schema. 

Lees meer: Krijg ik een inenting tijdens het onderzoek?

Ja, dat mag. 

Lees meer: Mag mijn eigen dokter mij een spuitje geven in plaats van de arts van het CLB?

De arts en de verpleegkundige schrijven alles op. Dit papier is voor je ouders.

Lees meer: Wie krijgt de resultaten van het onderzoek?

Na het onderzoek wordt er een brief opgemaakt met de resultaten. Die brief is bedoeld voor jou en je ouders. 

Lees meer: Wie weet wat ik gezegd heb tegen de arts of verpleegkundige van het CLB?

 CLB Brugge(n) heeft een procedure (stappenplan) om zo snel en efficient mogelijk de school bij te staan in een crisissituatie. 

Lees meer: Hoe kan ik het CLB bereiken bijvoorbeeld voor de dringende melding van een besmettelijke ziekte?

Je kan met je vragen en problemen altijd zelf aankloppen bij de CLB-medewerker.

Lees meer: Als mijn kind een probleem heeft, kan ik dan zelf naar het CLB stappen? Of moet ik via de school...

Voor de meeste problemen lichten de school en het CLB de ouders wel in.

Lees meer: Brengt het CLB mij op de hoogte als er een probleem is met mijn kind?

Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim.

Lees meer: Houdt het CLB vertrouwelijke informatie voor zich?

Dat kan,

Lees meer: Kan ik CLB-begeleiding weigeren?

Een intelligentieonderzoek is een heel speciaal onderzoek en vergt veel tijd.

Lees meer: Kan ik het IQ laten meten van mijn kind?

Wil je je kind inschrijven in een school van het Nederlandstalig onderwijs?

Lees meer: Kan ik mijn kind in elke school inschrijven?

De overheid wil dat alleen leerlingen die het echt nodig hebben, naar het buitengewoon onderwijs gaan

Lees meer: Kan ik kiezen in welk type buitengewoon onderwijs ik mijn kind inschrijf?