Een korte, informatieve vraag kan de CLB-medewerker beantwoorden via de telefoon of e-mail.

Maar meestal wordt er een afspraak gemaakt op het CLB om de vraag te verhelderen. Het kan ook op school of eventueel thuis, als dit beter geschikt lijkt.  

Tijdens dit gesprek luistert de CLB-medewerker naar je verhaal. Waar ben je bezorgd om? Waar loopt het fout? Wat gaat goed? Wat wil je veranderd zien?

Misschien kan informatie of advies tijdens of na dit gesprek jou al voldoende op weg helpen.  

Soms is het probleem nog onduidelijk en is er ook een gesprek nodig met je kind of met jou en je kind samen. 

Vaak is een gesprek niet genoeg, bv. bij leerproblemen. Dan kan het CLB ook onderzoeken doen: hoort het kind goed, is het voldoende begaafd, zijn er andere problemen in het gezin of op school ...? 

Deze onderzoeken worden concreet afgesproken en voorbereid, meestal in samenwerking met de school, waar ze zullen plaatsvinden. Maar dit kan ook op het CLB, als je dat verkiest.

Het resultaat van dit onderzoek wordt daarna met jou besproken en samen met de school zoekt het CLB naar de beste manieren om je kind in de klas te begeleiden.  

Het kan ook dat niet alle problemen hiermee zijn opgelost en we jou moeten doorverwijzen naar een dienst of organisatie, die meer deskundig is en gespecialiseerde hulp biedt. 

Het staat jou en je kind dan vrij om daar al of niet op in te gaan. Het CLB heeft een goed overzicht van al die diensten in jouw buurt. Zelfs al is je kind in handen van zo'n externe dienst, het CLB blijft je kind opvolgen en informatie uitwisselen met jou en de school als je daarmee akkoord gaat.  

De CLB-medewerker informeert je over je rechten in de begeleiding, over welke gegevens we in het dossier opnemen en hoe dat gebeurt. We spreken af welke informatie we uitwisselen en met wie.