Op school 

De namen en de contactgegevens van de CLB-medewerkers van de school worden in de schoolagenda van de leerlingen vermeld.

Ook in het schoolreglement vind je informatie over het CLB.

CLB-medewerkers zijn op de secundaire school aanwezig op vaste momenten. Deze gegevens vind je in de schoolagenda of op een affiche aan het CLB-lokaal.

Je kunt het CLB contacteren tijdens de lessen, na de leerkracht hiervan verwittigd te hebben. Je kunt ook een briefje in de CLB-bus stoppen. De CLB-medewerker zal je dan discreet opzoeken.

CLB-medewerkers zijn ook aanwezig op sommige oudercontacten op school.