In Vlaanderen bestaat er een aanbevolen vaccinatieschema: bepaalde inentingen zijn aanbevolen op een bepaalde leeftijd.

Het CLB volgt dit schema op. Als er voor jou een vaccinatie aanbevolen is, krijg je een brief met uitleg. Je krijgt ook een keuzebrief. In deze brief kan aangeduid worden of je wenst dat de inenting door het CLB wordt toegediend. Je kan ook kiezen om naar je huisarts te gaan om de inenting te laten toedienen. Deze brief is gericht aan je ouders, of aan jou als je meer dan 18 bent. We vinden niet alleen de mening en keuze van de ouders maar ook die van de leerling belangrijk, daarom vragen we om de keuze samen te bespreken. Met jouw mening wordt ook rekening gehouden. 

De arts of verpleegkundige van het CLB dient de inenting toe, als er een schriftelijke toestemming is. 

De inentingen worden in bepaalde leerjaren aangeboden. Voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs worden ze op een bepaalde leeftijd aangeboden.

Welke inentingen kan je krijgen?

• 1e leerjaar of 6/7 jaar: Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), 

• 1e leerjaar of 6/7 jaar: Pertussis (Kinkhoest) 

• 5e leerjaar of 10/11 jaar: Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rodehond) 

• 1e secundair of 12/13 jaar: - HPV (Humaan pappilomavirus) 3x, inenting tegen 

• 1e secundair of 12/13 jaar : baarmoederhalskanker, alleen voor meisjes 

• 3e secundair of 14/15 jaar: Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Pertussis (Kinkhoest) 

Als je op medisch consult komt, kijkt de arts na welke inentingen jij al kreeg. Als er volgens het aanbevolen schema inentingen ontbreken, krijg je een brief waarop deze ontbrekende inentingen vermeld staan. Ook deze inentingen kan je na een ondertekende toestemming toegediend krijgen. Hiervoor werken we ook met een keuzebrief zoals hierboven uitgelegd staat.

Op schoolgaande leeftijd is er geen enkele inenting verplicht.

De inentingen zijn gratis. Het toedienen door de CLB-arts is gratis. Ook bij de huisarts is het vaccin gratis, de raadpleging moet je wel betalen.

Een overzicht van je vaccinaties kan je bij ons opvragen. Vermeld bij je vraag je naam, je geboortedatum en je school.

Vaccinnet is een databank van de Vlaamse Overheid waarop vaccinaties geregistreerd worden. Via deze databank heeft ook jouw behandeld arts op elk moment toegang tot de geregistreerde vaccinatiegegevens. (Handig als je bv. in de vakantie over vaccinatiegegevens wil beschikken.)

Meer informatie vind je op: VCLB: Inentingen door het CLB.