Op onderzoek: het medisch consult

Tijdens je schoolloopbaan ga je verschillende keren op medisch onderzoek bij de CLB-arts en -verpleegkundige. Die onderzoeken zijn verplicht, ook al ga je om een andere reden op controle bij een arts.

In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs om de twee jaar of op leeftijd. Ook wanneer je het eerste jaar begint in het deeltijds onderwijs of een erkende vorming aanvat, voert de CLB-arts een medisch onderzoek uit.

Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegkundige en de dokter altijd vragen stellen. Wil je iets weten over je gezondheid of zit je ergens mee, vraag dit gerust. Als er niet voldoende tijd is kan er op een later tijdstip een afspraak gemaakt worden.

Er zijn “beperkte” onderzoeken die meestal op school doorgaan. Voor de “uitgebreide” onderzoeken kom je met de klas naar het CLB.
• 1e kleuter 3/4 jaar: Beperkt onderzoek op school
• 2e kleuter 4/5 jaar: Uitgebreid onderzoek in het CLB
• 1e leerjaar 6/7 jaar: Beperkt onderzoek op school
• 3e leerjaar 8/9 jaar:Beperkt onderzoek op school
• 5e leerjaar 10/11 jaar: Uitgebreid onderzoek in het CLB
• 1e secundair 12/13 jaar: Uitgebreid onderzoek in het CLB
• 3e secundair 14/15 jaar: Uitgebreid onderzoek in het CLB

Meestal gaat alles goed met je en dan lijkt zo’n doktersbezoek overbodig. Maar iedereen kent de spreuk ‘voorkomen is beter dan genezen’. Daarom kijken de CLB-arts en verpleegkundige een aantal dingen na. De onderzoeken zijn aangepast aan jouw leeftijd en verschillen dus een beetje. 

In een beperkt onderzoek wordt nagegaan of je…                                                                                                                                      
• gezondheidsproblemen hebt ; 
• gezond leeft, eet, beweegt; 
• lengte en gewicht goed zijn voor je leeftijd; 
• tanden goed zijn (in het 1e leerjaar); 
• ingeënt bent en waarvoor; 
• ogen in orde zijn; 
• kleuren goed kan zien (in het 1e leerjaar).

In een uitgebreid onderzoek wordt verder nog nagegaan of je… 
• een goede houding hebt; 
• goed hoort, goed praat; 
• goed ontwikkelt. De dokter kijkt na of de puberteit normaal evolueert volgens je leeftijd en of de geslachtsorganen normaal zijn

Na het onderzoek krijg je een brief met het resultaat

Als er een probleem vastgesteld wordt waarvoor verder onderzoek of een behandeling nodig is, krijg je een verwijsbrief mee voor de huisarts, tandarts of oogarts.

Graag kregen we deze brief ingevuld terug. Zo kunnen we opvolgen hoe het met je gaat. 

Bepaalde vaststellingen worden best opgevolgd, bijvoorbeeld één jaar later. Dit wordt tijdens het onderzoek besproken. Van dit opvolgonderzoek (selectief onderzoek) word je vooraf verwittigd. Meestal vindt dit plaats op school. 

Als je een gegronde reden hebt, mag je de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren. Dat kan een andere arts van hetzelfde CLB zijn, een arts van een ander CLB of een arts buiten het CLB. In het laatste geval moet je de arts wel betalen. Vanaf 12 jaar beslis je daar als leerling meestal zelf over, anders beslissen je ouders. 

Let op: je moet dit vooraf met een aangetekende brief aanvragen. Die stuur je naar de CLB-directeur. Er zijn ook enkele regels die je moet volgen. Zo moeten de onderzoeken gebeuren binnen de 90 dagen en de arts moet het ‘verslag’ invullen dat je krijgt van je CLB. 

Meer informatie vind je ook op: VCLB: Medische onderzoeken