Soms ben je afwezig op school. Meestal gebeurt dat omdat je ziek bent of omdat je een dringende reden hebt; in dat geval bespreek je dit met de schooldirecteur.

Soms zijn leerlingen ‘onwettig’ afwezig. Bv. omdat ze op reis gaan op schooldagen, weigeren naar school te gaan… Dat mag niet en kan gevolgen hebben voor het behalen van een attest of getuigschrift. 

 

De school kan een afwezigheid ook ‘problematisch’ noemen. Daarmee geven ze aan dat ze de reden voor de afwezigheid met de leerling (en zijn ouders) willen bespreken, om in de toekomst dergelijke afwezigheid te voorkomen. De afwezigheid wordt dan niet als ‘onwettig’ beschouwd. 

 

Wanneer een leerling 10 halve dagen ‘problematisch’ afwezig is, moet de school dit doorgeven aan het CLB. School, CLB, leerling en ouders zoeken samen naar de oorzaak van de afwezigheid en proberen dit op te lossen. 

 

Als ouders of leerlingen niet meewerken aan deze begeleiding, moet het CLB dit melden aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming.