Bij het CLB kan je terecht voor de volgende documenten:

• een 'Verslag' dat toegang verleent tot het buitengewoon onderwijs of tot het volgen van een 'aangepast programma' in het gewoon onderwijs

• een 'Gemotiveerd verslag' voor ondersteuning vanuit het Ondersteuningsnetwerk of vanuit het buitengewoon onderwijs

• een A-doc (aanvraagdocument) bij een zorgvraag voor het VAPH of bij een vraag naar jeugdhulp aan de Intersectorale toegangspoort

• een attest voor een vervroegde of verlate instap lager onderwijs of voor een achtste jaar lager onderwijs

• een attest van verstrekt advies voor leerlingen die starten in het eerste leerjaar B sec. onderwijs, die een getuigschrift basisonderwijs hebben of voor leerlingen die starten in het eerste leerjaar A sec. onderwijs, die geen getuigschrift hebben

• een medisch attest 'met het oog op het hanteren van levensmiddelen'

• een attest van verstrekt advies bij de overschakeling van het voltijds secundair onderwijs naar het stelsel van leren en werken voor leerlingen jonger dan 15 jaar

• een attest voor het afleggen van het theoretisch rijbewijs in een speciale zitting

• een advies t.b.v. de VDAB voor het starten van de opleiding heftruckchauffeur

• een advies voor het volgen van revalidatie tijdens de lestijden

 

 

We bekijken telkens of we voldoende informatie hebben om een attest of document uit te schrijven.