In het belang van de leerling

De leerling staat centraal in de begeleiding door een CLB. Alle tussenkomsten hebben tot doel het welzijn en welbevinden van de leerling te bevorderen of te herstellen.  

Discreet en in vertrouwen

CLB-medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. We geven geen persoonlijke informatie door zonder toestemming.
Er zijn regels die er voor zorgen dat anderen niet zomaar het CLB-dossier van een leerling kunnen inkijken. Dat geldt bv. voor schoolpersoneel: zij hebben geen inzage in de gegevens. Ook ouders van leerlingen die ouder zijn dan 12 jaar, hebben slechts onder strikte voorwaarden (toestemming van de leerling) toegang tot het CLB-dossier.
Een leerling die begeleid wordt, heeft inspraak in wat we opschrijven.
De leerling heeft zelf recht om het CLB-dossier in te kijken.
Meer informatie over je rechten in de hulpverlening vind je hier.  

Samen met maar onafhankelijk van de school

School en CLB werken samen aan de begeleiding van leerlingen. Het CLB neemt de begeleiding over als er een grotere of meer specifieke kennis rond hulpverlening nodig is, dan op school kan aangeboden worden.
Hoewel school en CLB samenwerken, blijven ze onafhankelijk van elkaar. Ze kunnen een verschillend standpunt innemen. Het belang van de leerling blijft voorop staan.  

Bijzondere zorg voor wie minder kansen krijgt

CLB-medewerkers besteden meer aandacht aan leerlingen die door hun leefsituatie of door een beperking minder (ontwikkelings)kansen krijgen.  

Gratis

Alle CLB-tussenkomsten zijn gratis.