• CLB Chat

    Sedert februari 2014 zijn de West-Vlaamse vrije centra voor leerlingenbegeleiding gestart met een chat voor leerlingen. We mikken op leerlingen vanaf het vijfde leerjaar en het secundair.Chatten kan op woensdag van 14u tot 17u en van 18u tot 21u, behalve tijdens de schoolvakanties. Je kan anoniem een vraag stellen aan een CLB-medewerker. Die zal luisteren naar je vraag en je proberen te helpen.